Görme Engelliler

Değerler Eğitimi Sorumlu Sınıflar

Değerler Eğitimi sorumlu sınıflar

                               ALT DEĞERLER                                   YAPILACAK ETKİNLİKLER          

KASIM

ARALIK

BİRLİKTE YAŞAMA

 VE

KARDEŞLİK DEĞERLERİ

 • Kardeşlik için fedakarlık
 • Dayanışma
 • Farklılıklara saygı
 •  Yardımlaşma hediyeleşme
 • Ortak noktalarımız
 • Birlikte yaşama kültürü
 • Ön şartsız kabul
 • Hoşgörü
 1. Değer eğitimi komisyonunun oluşturulması
 2. Yıllık çalışma  planının hazırlanması
 3. Okul ve sınıflarda değerler panosunun hazırlanması
 4. Konu ile ilgili öğrenci ve velilere kısa filmlerin slaytların izletilmesi
 5. Konu ile ilgili resimlerin yapılması
 6. Okul web sitelerinin hazırlanması
 7. Piyeslerin sunulması
 8. Törenlerde kardeşlik ve birlikte yaşama ile ilgili hikayelerin sunulması
 9. Sınıf içi kardeşlik ile ilgili şarkıların öğretilmesi
 10. Dayanışma ile ilgili  kompozisyon yarışmaları yapılması

OCAK

ŞUBAT

NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI
 • Selamlaşma
 • Empati
 • Teşekkür etme
 • Büyüklere saygı
 • Küçüklere sevgi
 • Özür Dileme
 • Birlikte yaşama kuralları

 

 1. Okul ve sınıflarda konu ile ilgili panoların hazırlanması
 2. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi ile ilgili öğrenci ve velilere kısa film ve slaytların izletilmesi
 3. Özür dileme  ile ilgili resimler yapılması
 4. Okul web sitesinin hazırlanması
 5. Empati ile ilgili törenlerde hikayelerin sunulması
 6. Sevgi ve saygı konulu şiir  yarışmasının yapılması 

MART

NİSAN

VATAN SEVGİSİ
 • Toprağın vatan olması
 • Şehitlik ve gazilik
 • Toplumsal değerlere saygı
 • Aynı topraklara  ait olma
 • Ortak noktalarımız
 • Vatanımıza karşı sorumluluklarımız 
 1. Okul ve sınıflarda konu ile ilgili panoların hazırlanması
 2. 12-18 Mart programının yapılması, velilerin katılımının sağlanması
 3. Vatan sevgisi konulu resim yapılması
 4. Okul web sitesinin hazırlanması
 5. Ortak noktalarımız ile ilgili törenlerde sunum yapılması

MAYIS

HAZİRAN

SABIR
 • Öz denetim
 • Azim kararlılık
 • Öz disiplin
 • Haklara saygı
 • Hakkını arama
 • Felaketlere karşı kendimizi ve toplumu nasıl koruyabiliriz
 • Sorumluluklarımızı yerine getirmek için sabır
 • Hayatın zorluklarına karşı tahammül
 1. Okul ve sınıflarda konu ile ilgili panoların hazırlanması
 2. Konu ile ilgili öğrenci ve velilere slayt izletilmesi
 3. Azim ve kararlılıkla ilgili kompozisyon yazılması
 4. Okul web sitesinin hazırlanması
 5. Törenlerde sabır ile ilgili sunumun yapılması 

Not: Tüm sınıflar bu etkinliklerden sorumludur.